ფიჭვის ხეები

ხეები გაზაფხულზე Chitgar პარკი

სათაური

  • ფიჭვის ხეები

    ხეები გაზაფხულზე Chitgar პარკი

აღწერა

ფიჭვის ხეები გაზაფხულზე თეირანის ჩითგარის ტყის პარკში