პეპელა და კაკალი

პეპელა და კაკალი

სათაური

  • პეპელა და კაკალი

    პეპელა და კაკალი

აღწერა

მე კარგად ჩანდა, რომ სურათის მიღების შემდეგ შევნიშნე ეფექტები: Brilliance / Warmth (Bake 4) მიერ NIC კოლექცია და ავტო ტონი Photoshop