მიედინება წყალი

წმინდა წყალი და წყალმცენარეები

სათაური

  • მიედინება წყალი

    წმინდა წყალი და წყალმცენარეები

აღწერა

სიცოცხლის წყალი ფსიქიკურია

ეს არის ის, რასაც ჩემი და თქვენ აკეთებთ

ცხოვრება მშვიდი, ისევე როგორც ხანგრძლივი ძილი

ტკბილი ცხოვრება, როგორც ტკბილი და ტკბილი დღე