აღადგინეთ თქვენი ცხოვრების წესი და ლამაზი ...

მწვანე ტყის გზა ლურჯი ცის და აბსოლუტური დუმილით

სათაური

  • აღადგინეთ თქვენი ცხოვრების წესი და ლამაზი ...

    მწვანე ტყის გზა ლურჯი ცის და აბსოლუტური დუმილით

აღწერა

Amol ახლოს ტყეების ერთ-ერთი ლამაზი გზა
ვგრძნობ კარგს, რადგან მე ვარ ახალი გზა

ყოველ ადამიანს აქვს გზა,
და გზების გახსნა გზა ....
და დიდი სულისკვეთება შემდეგნაირად დიდი გზა
და მოჩვენებითი სული აირჩევს ბოროტი გზა.
ამავდროულად, ფართო ფენების ფართო გავრცელებაა
და სხვა ხალხი მიდის ამ ვაკეზე და მოვა,
მაგრამ მან დიდი გზა მოიცვა ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ
ასევე ცუდი გზა
და ვინც გადაწყვეტს მიიღოს ფეხით რა გზით

ეფექტები

NIC COLLECTION- ის დაკმაყოფილება
თეთრი ნეიტრიატრი NIC კოლექცია