פרחים גשום אכלו

פרחים סגולים

כותרת

  • פרחים גשום אכלו

    פרחים סגולים

תיאור

גשם שוב, בבקרים של אבאן אני לא בלעדיך ברחוב בלב קריר זה, יש אנחה בי עקורים על ידי מי צ 'ו Majonoon, אבוד במדבר "פרוואנה חוסייני" אפקטים: Viveza 2 על ידי אוסף NIC ו צליל אוטומטי מאת