ממתין לסתיו ...

עלי סתיו נופלים

כותרת

  • ממתין לסתיו ...

    עלי סתיו נופלים

תיאור

אתה גנן, גנן, שיח, אדם עקום תסתכל על העלווה של הכאב אפקט ניגודיות מקצועית