Ռոքը քաղցր է

Գետի հստակ ջուր եւ ջրիմուռ քարեր

Կոչում

  • Ռոքը քաղցր է

    Գետի հստակ ջուր եւ ջրիմուռ քարեր

Նկարագրություն

Գետը խառնաշփոթ էր Քարի ձայնը հնչում է Արդյունավետություն  տոնային հակադրություն