Sjaj sunca

Sunčeva svjetlost u šumi

Titula

  • Sjaj sunca

    Sunčeva svjetlost u šumi

Opis

Rekao sam, gdje je svjetlo izvora sunca
Rekao je: "Od zore Talata, volim te."

efekti
tonski kontrast