Rijeka i planina

Rijeka teče kroz planine pod plavim nebom

Titula

  • Rijeka i planina

    Rijeka teče kroz planine pod plavim nebom

Opis

Popeo si se na stijenu u more
Usne rijeke su opasnost od vala!
Fontana je odvojena od planine, a njezin rad ostaje.
Odakle ti ova žedna usna ...