Krivim se u vodi izvora Dime

Vedro i čista voda Dime Springsa sa svojim algama

Titula

  • Krivim se u vodi izvora Dime

    Vedro i čista voda Dime Springsa sa svojim algama

Opis

Trenuci života
Poput proljeća poput rijeke
Ponekad dolazi iz stijene
Ponekad se pjeva pjesma

Odlazi na plažu
Val od života
Trenuci poput točkica
Na liniji života

Izađe svaki korak naprijed
Caravan trenuci
Odredište karavana
Beskonačna cesta

Trenuci života
Zato što je vlak u tranzitu
Ova željeznička stanica
Između tame i svjetla

Ponekad na crnom putu
Ponekad na svjetloj liniji
Ponekad blizu Boga
Ponekad daleko od njega

Pjesnik Qaisar Amir Pour

Dima Spring se nalazi u blizini sela Dimeh iu gradu Koohrang, pokrajini Chaharmahal i Bakhtiari. Ovo proljeće je jedno od glavnih rijeka rijeke rijeke Zayandeh i 10 km od mjesta Cheljord.

efekti
Automatski kontrast Picasa
Automatska boja Picasa