Zoo nkauj hnub hauv lub ntuj zoo nkauj

Dab tsi yog lub hnub ci nyob hauv qab huab?

Lub npe

  • Zoo nkauj hnub hauv lub ntuj zoo nkauj

    Dab tsi yog lub hnub ci nyob hauv qab huab?

Kev piav qhia

Lub hnub zoo nkauj ib tav su
Thaum kuv pom qhov no, kuv xav tias kuv tus kheej tsis tau