Saib ntawm thorn thiab pom lub paj ...

Greenish jumble

Lub npe

  • Saib ntawm thorn thiab pom lub paj ...

    Greenish jumble

Kev piav qhia

Kuv tau txais tus nraug vauv lub tsho Qhov no tsis yog hom av thiab av uas kuv tau kis kuv cov ceg tawv Saeb Tabrizi