Rov tsim dua koj txoj kev ua neej thiab ua kom zoo nkauj ...

Ib txoj hauv kev hav zoov ntsuab xiav nrog lub ntuj xiav thiab kev tsis sib haum xeeb

Lub npe

  • Rov tsim dua koj txoj kev ua neej thiab ua kom zoo nkauj ...

    Ib txoj hauv kev hav zoov ntsuab xiav nrog lub ntuj xiav thiab kev tsis sib haum xeeb

Kev piav qhia

Txoj kev zoo nkauj ntawm ib qho ntawm cov hav zoov ze Amol
Kuv xav tias zoo vim kuv nyob ntawm txoj kev tshiab

Nws muaj ib txoj haukev tiv thaiv txhua tus neeg,
Thiab txoj hau kev qhib txoj kev ....
Thiab kuj zoo kawg thiab tus ntsuj plig raws li txoj kev zoo
Thiab lub siab ntsuj plig yeej xaiv qhov phem.
Thiab nyob rau hauv lub meantime, lub nras nplog nrawm dav
Thiab lwm tus neeg mus rau cov nras thiab tuaj,
Tab sis nws tau txais ib txoj kev zoo tiv thaiv txhua tus neeg
Thiab kuj yog txoj kev siab phem
Thiab leej twg yog tus txiav txim siab taug kev taug kev li cas

Teebmeem

POLISHIZATION BY NIC COLLECTION
DAWB NEUTRALISER LOS NTAWM NIC COLLECTION