Nyob rau sab saum toj ntawm cov hav dej

Dawb toj siab nrog cov daus thiab ntuj hauv Tehran

Lub npe

  • Nyob rau sab saum toj ntawm cov hav dej

    Dawb toj siab nrog cov daus thiab ntuj hauv Tehran

Kev piav qhia

Nyob rau sab saum toj ntawm qhov ua siab tshaj, mus rau qhov chaw tom qab lub Pelagic Chal chaw nres tsheb
Nyob rau sab saum toj ntawm lub peaks koj pom lub neej txoj sia

Nyhuv
POLARIZATION Los ntawm Picasa