Κλαδιά και σκοτεινό ουρανό

Τα κλαδιά ενός δέντρου κάτω από έναν θολό ουρανό

Τίτλος

  • Κλαδιά και σκοτεινό ουρανό

    Τα κλαδιά ενός δέντρου κάτω από έναν θολό ουρανό

Περιγραφή

Τα κλαδιά ήταν κρύα και ο ουρανός ήταν στον ήλιο ... Εφέ: Viveza 2, Διαβαθμισμένα φίλτρα (CEP 4), Λεπτομέρεια Extractor (ψήνουν 4) BY NIC Συλλογή και αυτόματη τόνο BY Photoshop