Καρυδιά φύλλα

Καρυδιά φύλλα

Τίτλος

  • Καρυδιά φύλλα

    Καρυδιά φύλλα

Περιγραφή

Μια ζωή σπάει, η καρδιά μου είναι σαν μια προσευχή O νηστεία μου, η θλίψη σου είναι ψευδής! Abdulhamid Ziaei Εφέ: Viveza 2, Cross Balance (ψήνουν 4) BY BY NIC Συλλογή και αυτόματο τόνο BY Photoshop