Βρίσκεται σαν αυτό το βουνό

Λίμνη ποταμού δίπλα στο βουνό

Τίτλος

  • Βρίσκεται σαν αυτό το βουνό

    Λίμνη ποταμού δίπλα στο βουνό

Περιγραφή

«Η τέχνη είναι φύση στη φύση και ανήκει σε κάποιον που την εξάγει από τη φύση».

Επίδραση
ζεστασιά