Triongl hardd y blodau

Tri blodau gwyrdd wedi'u blodeuo a phorffor

Teitl

  • Triongl hardd y blodau

    Tri blodau gwyrdd wedi'u blodeuo a phorffor

Disgrifiad

Dywedir mai dyma'r siĆ¢p geometrig gryfaf yw'r triongl Nice i chi Pa mor dda ydych chi'n sefyll gyda'ch gilydd? Pa mor dda ydych chi wedi profi eich frawdoliaeth ...
Effaith: Viveza 2 GAN Casgliad NIC