Rydw i'n rhyfeddu yn nyffryn gwanwyn Dima

Dŵr clir a chlir o Dime Springs gyda'i algâu

Teitl

  • Rydw i'n rhyfeddu yn nyffryn gwanwyn Dima

    Dŵr clir a chlir o Dime Springs gyda'i algâu

Disgrifiad

Momentau bywyd
Fel gwanwyn fel afon
Weithiau cornwydydd y garreg
Weithiau bydd y gân yn cael ei ganu

Mae'n arwain at y traeth
The Wave of Life
Momentau fel dotiau
Ar linell bywyd

Ewch bob cam ymlaen
Momentau Carafannau
Cyrchfan y garafan
Ffordd ddiffiniol

Momentau bywyd
Oherwydd bod y groesfan trenau
Yr orsaf drenau hon
Rhwng tywyllwch a golau

Weithiau mewn ffordd ddu
Weithiau ar y llinell golau
Weithiau yn agos at Dduw
Weithiau i ffwrdd oddi wrtho

Kaiser bardd Amir Gwael

Dimeh yn y pentref ac yn y ddinas Koohrang Dimeh, yw Chaharmahal a Bakhtiari Dalaith. Y gwanwyn hwn yn un o brif ganghennau o'r afon a'r afon yw 10 km Chelgerd.

Effeithiau
Cyferbyniad Awtomatig Gan Picasa
Lliwio Auto gan Picasa