Pa mor brydferth yw'r gaeaf wedi'i orchuddio eira ar y coed

Coed wedi'i orchuddio â eira yn y gaeaf

Teitl

  • Pa mor brydferth yw'r gaeaf wedi'i orchuddio eira ar y coed

    Coed wedi'i orchuddio â eira yn y gaeaf

Disgrifiad

Mae popeth yn iawn ar yr adeg iawn

Rwy'n meddwl amdanoch chi
Ac
Rwy'n clywed yr anadl a glywais.
Yn y coed sych, gorchuddio eira
Ar ddiwrnod oer y gaeaf
Mewn breuddwyd, rwy'n gweld breuddwyd yr haul ...
Tu ôl i'ch gwên melys diniwed
Tu ôl i'ch llygaid
"O'r rhain:
Brwdfrydedd Passion
Gweler yr eira gaeaf
Wrth i'r haul disgleirio "
Rwy'n teimlo bywyd ...
Mae'r bardd Yashua yn obeithiol

Effaith
Cyferbyniad Auto