Gogoniant yr haul

Golau'r haul yn y goedwig

Teitl

  • Gogoniant yr haul

    Golau'r haul yn y goedwig

Disgrifiad

Dywedais, lle mae golau gwanwyn yr haul
Dywedodd, "O wawr Talat, dw i'n dy garu di."

Effaith
cyferbyniad tonyddol