Fel gwanwyn ffres

Pwll dŵr clir

Teitl

  • Fel gwanwyn ffres

    Pwll dŵr clir

Disgrifiad

Dywedais, lle mae golau gwanwyn yr haul

Chi yw ffynhonnell gwefusau melys

Nid yw boddi mewn dŵr a chwys nawr yn sioc

Nid yw'n hwylus i fynd allan o'r gyfrinach

Nid oes unrhyw newyddion yn Nhŷ Randan nad ydyw

Hafez