Coed bytholwyrdd

Coed bytholwyrdd cysgodol

Teitl

  • Coed bytholwyrdd

    Coed bytholwyrdd cysgodol

Disgrifiad

Mae'r gwreiddiau wedi'u baeddu yn y pridd, mae'n anodd,

Maent yn yfed dŵr o bridd lwc,

                                      Gadewch i ni ddysgu bywyd y goeden.

Mae'n wynebu'r awyr, ond

                                    Mae ei ffrwythau wedi syrthio ar y ddaear.
Effaith
cyferbyniad tonyddol