Bydd darganfod cyfrinachau criw o flodau yn eich newid chi

Blodau llwyd sych

Teitl

  • Bydd darganfod cyfrinachau criw o flodau yn eich newid chi

    Blodau llwyd sych

Disgrifiad

Blodyn ysbwrpas wedi'i fagio mewn coedwig brysur a phrysur
Rwy'n teimlo amrywiaeth dda pan welais y rhinestone ac yr wyf yn cyffwrdd â'i toes.

Mae drwg yn ddrain a llawenydd yn y blodyn
O'm troelli a fy nghalon, mae'n ddrwg gen i
Eich hapusrwydd, mae'r llywodraeth yn wythnos i ffwrdd
Beth yw dilysrwydd yr olwyn ac addewid y giât
Mae ganddyn nhw gasglyn o blychau
Peidiwch â gadael i'r hunaniaeth fod yn effro
Os ydych chi'n brwsg neu gwm, nid ydych o gwbl
Yn yr ardd o Dhahr, nid oes blodau yn sefydlog
Bardd: Parvin Etesami »Divan of the Poems» Mathnaviat, Paradigit ac Is-adrannau: Blodau a Thorns

Effeithiau
Cyferbyniad Auto
Lliw Awtomatig
Polaroli Gan Gasgliad NIC