Sjaj sunca

Sunčeva svetlost u šumi

Naslov

  • Sjaj sunca

    Sunčeva svetlost u šumi

Opis

Rekao sam, gde je svetlost izvora sunca
Rekao je: "Od zore Talata, volim te."

Effect
tonski kontrast