Fontana

Fontana

Naslov

  • Fontana

    Fontana

Opis

Sardat izvori se nalaze u provinciji Mazandaran, južnom gradu Sari, okrugu Chardangej, selu Pooh Mountain, selu Sourat, između sela Aroost i Malah. Izvori su sa sjevera do visoravni i brežuljci prekriveni šumama s iglicama i odlaze južno od dolina nizvodno i sa istoka u blizini visina prekrivenih grmljem i grmljem. Zapad je okružen selom Aurust

Effect
vivaze