Откриването на тайните на куп цветя ще ви промени

Изсушено сиво цвете

Заглавие

  • Откриването на тайните на куп цветя ще ви промени

    Изсушено сиво цвете

описание

Едно бодливо смърчово цвете в оживена и зелена гора
Чувствам се много разнообразно, когато видях камъка и докоснах пръстите му.

Злото е трън и радост в цветето
От съкрупването и замаяността ми, съжалявам
Вашето щастие, правителството е на седмица
Каква е валидността на колелото и обещанието на портата
Те имат блистер с кашу
Не позволявайте на егоистичните да бъдат бдителни
Не се шегувам, не си
В градината на Дхар цветът не е стабилен
Поет: Първин Етесами »Диванът на стихотворенията» Математии, парадиг и раздели: Цветя и тръни

вещи
Автоматичен контраст
Автоматично оцветяване
Поляризация по колекция NIC