Вечнозелени дървета

Сянка вечнозелени дървета

Заглавие

  • Вечнозелени дървета

    Сянка вечнозелени дървета

описание

Корените са замърсени в почвата, трудно е,

Пият вода от почвата на късмета,

                                      Нека да научим живота на дървото.

Той е изправен пред небето, но

                                    Плодовете му са паднали на земята.
вещи
тонален контраст