Çay və dağ

Mavi göy altında dağlar dağdan axır

Başlıq

  • Çay və dağ

    Mavi göy altında dağlar dağdan axır

Təsvir

Səni dənizə endirdi
Dərinin dodaqları dalğanın təhlükəsidir!
Fəvvarələr dağdan ayrılır, işi qalır.
Bu susuz dodaqları haradan alırsınız ...